โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ติดอันดับหนึ่งของการเป็นโรคอัมพาต อีกทั้งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ โรคไต และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนั้น การรู้เท่าทันในเรื่องของการป้องกัน หรือแม้แต่เรื่องการรักษาโรคความดันโลหิตสูง จึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคชนิดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

โรคความดันโลหิตสูงคืออะไร

โรคความดันโลหิตสูง หรือมีชื่อเรียกในทางการแพทย์ว่า ภาวะความดันโลหิตสูง คือโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุดในกลุ่มผู้ใหญ่ โดยโรคชนิดนี้จะพบบ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และยังพบในกลุ่มผู้สูงอายุสูงขึ้นอีกด้วย สำหรับบางประเทศก็พบผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

1.พันธุกรรมถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และจะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าวที่มากขึ้นหากคนในครอบครัวเป็นโรคชนิดนี้อยู่ด้วย

2.เกิดจากการมีน้ำหนักตัวเกิน หรือเป็นโรคอ้วน เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ส่วนหนึ่งเกิดจากการเป็นโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆ เกิดอาการตีบจากไขมันไปเกาะอยู่ที่ผนังของหลอดเลือด จึงส่งผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงต่อไป

3.เกิดจากการเป็นโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากโรคไตเรื้อรังจะส่งผลต่อการสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการควบคุมความดันโลหิตอยู่แต่เดิมแล้ว

4.เกิดจากการสูบบุหรี่ เนื่องจากสารพิษของควันบุหรี่นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ จนทำให้เกิดการอักเสบ และการตีบตันของหลอดเลือดต่างๆ

5.เกิดจากการดื่มสุรา เนื่องจากการดื่มสุราถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากการดื่มสุราจะส่งผลต่อการทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติ

6.เกิดจากการทานอาหารที่มีรสชาติเค็มอย่างสม่ำเสมอ เพราะความเค็มที่ร่างกายได้รับในปริมาณที่มากและบ่อย จะส่งผลต่อการทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้

7.การใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้

อาการของโรคความดันโลหิตสูง

โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการอะไรที่แสดงออกมาบ่อย เนื่องจากร่างกายมีการปรับตัวอยู่เสมอ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ค่อยมีอาการที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้อาการของผู้ป่วยมักจะมาพร้อมกับการเป็นโรคหัวใจวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด โรคไตวาย และโรคตามัวนั่นเอง

ความสำคัญต่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสที่หายเป็นปกติ หากผู้ป่วยรู้จักใส่ใจในเรื่องของการทานยา งดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ควรทาน โดยการทานยา และการใส่ใจในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเหมาะสมต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้น จะส่งผลทำให้อาการต่างๆ เช่น วิงเวียนศีรษะ มึนงง เป็นต้น ค่อยๆ ลดลงและหายไป

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

สำหรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ การรักษาด้วยการใช้ยาและการรักษาโดยการไม่ใช้ยา รวมทั้งต้องได้รับการป้องกันและการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของยาที่ต้องทานนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้จ่ายยาให้ และสิ่งที่ผู้ป่วยควรทำก็คือการทานยาให้ตรงเวลาและทานตามที่คุณหมอแนะนำนั่นเอง

โรคความดันโลหิตสูงไม่ใช่โรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพียงแต่อาการที่แสดงออกให้เห็นนั้นจะดีขึ้นหรือแย่ลง ขึ้นอยู่กับการใส่ใจของผู้ป่วยแค่นั้นเอง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://th.wikipedia.org/wiki/ความดันโลหิตสูง